Ons systeem

Magnumboard® is een Duits gepatenteerd houtbouwsysteem dat gebruik maakt van MASSIEVE geprefabriceerde technische houtpanelen met PEFC™- label voor dragende wand-, vloer- en dakplaten. Magnumboard® voldoet aan de Europese erkenning ETA-1/0784, CE conformiteitserkenning en is gecertificeerd DIN en ISO 50001.

Kostenefficiënt en ecologisch systeem

Hout is een wonderbaarlijk en duurzaam bouwmateriaal. Niet alleen omdat hout het enige bouwmateriaal is dat weer bijgroeit maar ook omdat bomen als enige CO2 absorberen tijdens hun levensduur. Het hout, gebruikt voor dit systeem, is afkomstig uit duurzame Europese bosbouw. Wanneer je een boom velt op de juiste leeftijd, als hij bijna het maximum aan CO2 heeft opgenomen en niet echt meer kan groeien, dan is het de beste oplossing om hem als bouwmateriaal te gebruiken. Niet enkel hout op zichzelf, maar ook voor de productie van houten materialen is er veel minder fossiele energie nodig in vergelijking met de productie van staal, beton of kunststof.
Door het gebruik van hout als bouwmateriaal, helpen we mee aan de transitie naar circulair en energie neutraal bouwen, welke wereldwijd aan een opmars bezig is.
Houten constructies kunnen zeer snel worden gebouwd, aangezien de bouwtijd door de hoge mate van prefabricage enorm wordt verkort. Bovendien is geen droogfase nodig, zodat meteen kan worden gestart met de aansluitende werkzaamheden.
Bouwen met Magnumboard® biedt tal van voordelen en kan op veel verschillende gebieden gebruikt worden (nieuwbouw, verbouwing, extra verdiep, bijbouw, modulaire eenheid, etc.)

Wist u dat in Europa elke minuut houtvolume voor de bouw van 360 ecologische woningen groeit?
Wist u dat een gemiddelde woning voor de opslag van +- 60 ton CO2 zorgt?

Vrijheid voor architect en bouwheer

Massieve houtbouw heeft een waaier aan mogelijkheden en kan gebruikt worden voor alle bouwstijlen door de vele ontwerptechnische opties en de bewerkbaarheid van hout. Complexe vormgevingen, grote uitkragingen, enz. zijn mogelijk en herleiden secties/afmetingen en koude bruggen tot een minimum. Magnumboard® kan belast worden op zowel druk- als trekkracht, terwijl er met een traditionele bouwwijze al vlug verschillende materialen worden gebruikt hiervoor (baksteen/beton/staal), wat resulteert in tijdswinst en kostenbesparing.
Ook voor de bouwheer beschikt massieve houtbouw over een grote mate aan flexibiliteit.
Houtbouw betekent niet automatisch dat het gebouw een houten uitstraling heeft, maar kan op allerlei manieren afgewerkt worden volgens uw persoonlijke stijl en voorkeur.

Voordelen van magnumboard

MAGNUMBOARD® bezit hoge fysische en bouwtechnische eigenschappen:

1 CO2-neutrale en circulaire bouwmethode.

2 Laag eigen gewicht (640 kg/m³)
Constructies met Magnumboard® zijn meer dan 60% lichter t.o.v. traditionele bouwmethoden waardoor speciale of bijkomende funderingstechnieken vermeden of eenvoudiger uitgevoerd worden. Dragende constructies tot 5 bouwlagen zijn mogelijk met een paneeldikte van 10 cm . Bij hogere constructies worden de paneeldiktes per 2,5cm aangepast. Magnumboard® is bijgevolg dan ook de bouwmethode bij uitstek om extra verdiepen uit te voeren op bestaande constructies waar gewicht en korte bouwtermijn cruciaal kunnen zijn.

3 Afwerking Magnumboard®
Een brede waaier aan mogelijkheden:
Buitenzijde: Isolatie + sierpleister, steenstrips, gevelsteen, hout,…
Binnenzijde: Spuitplamuur, gipsplaat, betegeling, behang, schilderwerk, kleurvernis-olie,…

4 Aangenaam binnenklimaat door vochtregulerende eigenschappen van massief hout

5 Solventvrije, watervaste verlijming “Food Certified”

6 Brandweerstand: Massieve houtbouw systemen zijn brandveiliger dan traditionele bouwconstructies.
Vb. Wand met 10cm Magnumboard® + 16 cm EPS + sierpleister = RF60 (bij muurbelasting tot 5 ton/m1)
Afbrandsnelheid: 0,75 mm per minuut

7 Akoestiek: Door de aanwezige massa (640kg/m³) voldoet Magnumboard® aan de norm bij diepe frequenties.

8 Isolatie luchtdichtheid: Met bovenstaande wandopbouw van ±27cm bekomt men probleemloos de BEN-norm (E<30).
Door de fabricatie en plaatsing van grootformaatpanelen tot 15m lengte, zijn wanden beperkt tot het minimum. Het paneel op zich is perfect luchtdicht, zelf voor de uitvoering van zadelzaken.

9 Uitermate vormvast d.m.v. homogene en gelaagde opbouw. Vormverandering 0,005% loodrecht als evenwijdig.

10 Last but not least, biedt bouwen met het Magnumboard® meer veiligheid en netheid vooriedereen op de werf gezien ruwbouwafval quasi onbestaand is.

Heeft u bouwplannen, wenst u meer info of een werfbezoek neem dan gerust contact op via deze link.

contacteer ons